بایگانی دسته: آنالیزهای باریت

آنالیزهای باریت

آنالیز باریت کریستال

باریت یا همان باریم سولفات ( BaSo4 ) ماده بسیار چگال ( وزن مخصوص بیشتر از 4.3 ) بوده  و از صنعت نفت گرفته تا کاغذ سازی مورد مصرف دارد. باریت کریستال سفید ضد جوشش دارای وزن مخصوص بالا و سفیدی درجه یک بوده و فاقد واکنش با اسید می باشد و در انواع مش بندی ها به صورت بیگ بگ و کیسه جهت کارخانجات نسوز و صادرات قابل عرضه می باشد.آنالیز باریت کریستال تولیدی این شرکت به شرح ذیل می باشد.

آنالیز شیمیایی باریت کریستال

ترکیب BaO SO3 SiO2 Na2O3 MgO Al2O3 CaO K2O Fe2O3 MnO P2O3
مقدار 64.43 34.51 0.02 0.5 n.d 0.08 0.08 0.003 0.01 n.d n.d