کاربرد باریت در ریخته گری مس

از باريت در كارخانجات ريخته گري مس نيز استفاده می‌شود. وقتي كه عيار مس به 98% رسيد، در كوره ذوب و سپس در قالب­هاي مورد نياز ريخته می‌شود. به منظور جلوگيري از جوش خوردن مذاب به قالب و سهولت در غلتيدن در كف قالب و توزيع يكنواخت بار در قالب، قبل از ريختن مذاب مس به داخل آن، مقداري پودر باريت توسط اسپري در كف قالب پاشيده می‌شود. اين امر در سهولت جدايش مس قالب شده از قالب به ريخته­گر كمك می‌کند.